• U bent hier:   Home   >  
  • FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Hij is bedoeld voor een volwassen man/vrouw die begeleiding, verzorging of verpleging nodig heeft. Vaak kan een partner of familielid voor het belang van iemand opkomen, maar soms lukt het niet meer. Dan wordt er gekeken of een mentor aangesteld kan worden. De mentor wordt na beoordelen door het kantongerecht, door de kantonrechter tot wettelijk vertegenwoordiger benoemd.

 

Veel gestelde vragen

 

Wanneer is mentorschap nodig?

Als iemand door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn leven te behouden en om die reden geen weloverwogen besluiten meer kan nemen en dus bescherming nodig heeft tegen zichzelf en anderen. Als de betrokkende geen partner, vader, moeder, broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen.

Hoe komt mentorschap tot stand?

In de eerste plaats kan iemand zelf om de maatregel vragen. De partner kan ook een verzoek doen, net zoals de familie tot in de vierde graad . Dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en ook broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dit is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen, of als de familie goede redenen heeft om het verzoek zelf niet te doen. De betrokkene kan het de familie zo kwalijk nemen, dat de verhoudingen binnen de familie te zeer worden beschadigd.

Ook kan het mentorschap worden aangevraagd door de woonvoorziening of instelling waar de betrokkene verblijft. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste en tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zussen) niet het verzoek indienen.

Veel ouderen komen op den duur op een leeftijd, waarop ze zelf niet meer in staat zijn om de regie over hun leven te behouden.
Er zijn momenten in het leven dat zorg en ondersteuning nodig is, omdat iemand het zelf niet meer redt. Het is dan prettig dat iemand de zorg en ondersteuning kan krijgen die zij of hij nodig heeft.
Als overleg door welke oorzaak dan ook niet meer mogelijk is, dient te worden gehandeld  ín de geest van de ouderen.

Welke bevoegdheden heeft een mentor?

De bevoegdheden van een mentor liggen op het persoonlijke vlak.
De mentor heeft verder alle bevoegdheden die hij in het belang van zijn taak nodig heeft. Dat kan ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. De mentor waakt actief over de persoonlijke belangen van de betrokkene en stemt de belangenbehartiging af op diens behoefte en mogelijkheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van betrokkene kan de mentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend optreden.

Houden jullie rekening met de wens van de betrokkenen?

Ja, wij kijken zeker naar de wens van de betrokkene en stemmen daar ook een mentor op af. Een vertrouwensband tussen betrokkene en mentor is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Vooraf aan een kennismaking gesprek wisselen wij informatie uit. Vervolgens is er een eerste ontmoeting. Hierna geven zowel de betrokkene als de (aankomende)mentor aan of ze nader willen kennismaken.

Zit ik voor de rest van mijn leven aan een mentor vast?

De rechter benoemd de mentor in principe voor onbepaalde tijd  maar zal (sinds 2014) elke vijf jaar kijken of het mentorschap nog steeds van toepassing is. Het mentorschap eindigt bij overlijden van de betrokkene of door ontslag aanvragen van deze taak. U kunt ook zelf om ontslag vragen, wanneer uw situatie veranderd is of wanneer u om andere reden niet langer deze mentor wilt. In dat geval zal ECG Mentorschap op zoek gaan naar een andere mentor. De rechtbank en ECG zullen in het algemeen wel vragen dat de mentor aanblijft tot er vervanging is.

Wie betaalt de kosten?

Wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor mentorschap wordt ingediend, brengt de rechtbank (eenmalig) kosten (griffierechten) in rekening bij de aanvrager. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld, in 2014 is het € 77,00 exclusief BTW. Voor de griffiekosten ontvangt de aanvrager een nota van de rechtbank.

Daarnaast bepaalt de rechter bij benoeming de intakevergoeding voor ECG Mentorschap.
Jaarlijks wordt door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOVCK) een aanbeveling gedaan t.a.v. deze vergoeding.
ECG Mentorschap ontvangt en vergoeding van de aanvrager.
De vergoeding wordt bepaald door de rechter die de mentor benoemt.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een dringende vraag of wilt u een intake gesprek aanvragen, druk dan op een van de twee knoppen hier onder en neem contact met ons op!

steluwvraagonlineintakegesprek

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag door ons gebeld worden?
Vul dan onderstaand formulier in en wij bellen u terug.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Contactinformatie

ECG Mentorschap
Pastoor van Angerenstraat 1
7037 AH Beek

telefoonU kunt ons bereiken op

06-83659330

Of stuur ons een email