• U bent hier:   Home   >  
  • Wat doen wij

Wat doen wij

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarige persoon die niet (meer) in staat is om zijn eigen persoonlijke belangen te behartigen.
Het zijn de persoonlijke belangen, het gaat niet om eigendommen of geld.
Het gaat vooral om beslissingen over behandeling, verpleging, verzorging of begeleiding.
Een mentor wordt na onderzoek door de kantonrechter als wettelijk vertegenwoordiger aangesteld.

Onze werkzaamheden

 

Taken en onze werkwijze

Wij waken over de persoonlijke belangen van de persoon waarvoor het mentorschap is uitgesproken. We doen dit alleen waar het nodig is, als de betrokkene bijvoorbeeld deels nog in staat is beslissingen te nemen. We vinden het erg belangrijk om een goede (vertrouwens)relatie op te bouwen. We overleggen veel en vragen veel informatie op zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen. Ons streven is dat de betrokkene zo lang mogelijk en waar mogelijk zeggenschap kan behouden  over zijn of haar leven, maar wanneer dit niet meer kan, zullen wij altijd in de geest van betrokkene handelen.

Het gevolg van mentorschap

Het gevolg van mentorschap is dat de bevoegdheid om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding overgedragen zijn. De mentor heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor dit soort rechtshandelingen. Die verantwoordelijkheid houdt niet in dat de mentor beslissingen kan nemen over bijvoorbeeld opneming in een psychiatrisch ziekenhuis of onderwerping aan medische experimenten tegen de wil van de betrokkene. Wel mag in het belang van de betrokkene een beslissing genomen worden over bijv. een tandartsbehandeling, keuze van een soort behandeling of keuze voor een bepaald medicijn.

Wij

Wij als mentoren, treden ook op als raadgever, bemiddelaar en als bewaker van de belangen. Als de kantonrechter het verzoekt, brengen wij verslag uit. Zoals de wet voorschrijft zijn we verplicht om alle gewenste inlichten aan de kantonrechter te verstrekken. Belangrijke onderwerpen en uiteraard de gemaakte afspraken, leggen wij schriftelijk vast en houden daarbij uiteraard rekening met de privacy wetgeving. Dossiers die wij opmaken kunt u op verzoek altijd inzien. De inhoud van de dossiers is strikt vertrouwelijk en derden zullen nooit inzage krijgen (met uitzondering uiteraard van de kantonrechter).

Voor de vertegenwoordiging op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding heeft de mentor tot taak, o.a.:

  • Onderhouden van de contacten met de betrokkene  en de hulpverleners;
  • Overleggen met hulpverleners over behandel- en zorgplannen;
  • Erop toezien dat overeenkomstig de afspraken begeleiding, zorg en behandeling wordt gegeven;
  • Indien nodig regelen en aanpassen van de begeleiding en/of zorg.

Het mentorschap wordt bij wet geregeld.

De volledige regeling staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek onder Titel 20, artikel 450 t/m 462.

Het is goed dat het mentorschap bij wet is geregeld. Het is een regeling waar niet licht over gedacht moet worden. Onze keuze om mentorschappen op ons te nemen komt door onze levenservaring, onze visie op het leven, onze betrokkenheid, bezieling en de rechten van de mensen. Iedereen heeft recht op zo goed mogelijke zorg onafhankelijk van een eventuele handicap of leeftijd. Niet iedereen is (meer) in staat om dat voor zichzelf te regelen en niet iedereen heeft familie of gezinsleden die de zorgtaken over kunnen nemen of kunnen zorgen voor goede zorg. Daar willen wij graag bij helpen. Wij willen graag dat steentje bijdragen.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een dringende vraag of wilt u een intake gesprek aanvragen, druk dan op een van de twee knoppen hier onder en neem contact met ons op!

steluwvraagonlineintakegesprek

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag door ons gebeld worden?
Vul dan onderstaand formulier in en wij bellen u terug.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Contactinformatie

ECG Mentorschap
Pastoor van Angerenstraat 1
7037 AH Beek

telefoonU kunt ons bereiken op

06-83659330

Of stuur ons een email